Projecten en concepten

Leenhuis Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Case
Gemeente ’s-Hertogenbosch stelde in het kader van de Woonnota 2013 de vraag welke concepten een verbetering kunnen brengen in de woningdoorstroming.
Oplossing
Wij zochten de oplossing in het lenen van je huis aan een ander. Naast de bestaande concepten kopen en huren ontwikkelde ons team dus een nieuw concept om, in samenwerking met huizensites, in de markt te zetten. Binnen de huidige wetgeving is het mogelijk om je huis voor 5 jaar te ruilen met een ander. De zoeker gebruikt de huizensites om te ‘daten’ en door ruil een huis te vinden dat beter bij de woonbehoefte aansluit.

Waterrijk Brabant

Case
Zoek een manier om de economie in Brabant en in het bijzonder de werkgelegenheid van de bestaande bedrijven en industrieën te stimuleren. Welke mogelijkheden zijn op korte termijn inzetbaar en uitvoerbaar?
Oplossing
Waterrijk Brabant is de naam van het creatieve concept dat economie en werkgelegenheid van Brabant stimuleert. Steden in de provincie zijn door de eeuwen heen met elkaar verbonden door waterwegen. Water is altijd vriend en vijand geweest van de burgerij. Dagelijks werken ca. 400.000 mensen in Brabant op een of andere manier met water. Door deze activiteiten zichtbaar te maken en te bundelen ontstaat er een platform waarmee producten, diensten en kennis aangeboden kunnen worden aan buitenlandse overheden en bedrijven. Met een digitaal prikbord, waterfora en tentoonstellingstools wordt Waterrijk Brabant op de kaart gezet. waterrijk

Het Stedelijk Lyceum Enschede

Case
Het Stedelijk Lyceum Enschede heeft behoefde aan een heldere en herkenbare positionering waarmee het hoopt extra leerlingen aan zich te binden.
Oplossing
Case is op dit moment in behandeling.

Ikke Bikke

Case
Kynofit is een fabrikant van speciaal hondenvoer. Deze markt is beperkt en er zijn veel aanbieders. Aan ons de vraag om met een creatieve strategie te komen die nieuwe doelgroepen aanspreekt.
Oplossing
Wij bedachten een nieuw sympathiek merk ‘Ikke Bikke’. Lokale organisaties voor dierenopvang promoten het merk en deelnemende opvanghuizen kunnen rekenen op veel publicitaire aandacht (krantenadvertenties, free publicity en huis-aan-huis flyers) Ikke Bikke hondenvoer komt te koop voor hondenbezitters. ikkebikke

El Bosco 500

Case
In 2016 viert de stad ’s-Hertogenbosch de 500e sterfdag van de wereldberoemde schilder Jheronimus Bosch (El Bosco in het Spaans). Bosch is in deze stad geboren en heeft er gewoond en gewerkt. Probleem is echter dat de originele werken niet in de stad maar alleen elders te zien zijn, met name in Spanje. Hoe kan ’s-Hertogenbosch zich toch verbinden aan deze schilder?
Oplossing
Award Communications bedacht voor El Bosco 500 zeven grote sculpturen die geplaatst moeten worden langs de snelwegen om de stad. Deze sculpturen zijn zeven meter hoog en verzinnebeelden details uit het werk van Bosch. Dagelijks passeren duizenden auto’s de stad en door het plaatsen van de sculpturen zal een blijvende verbinding ontstaan tussen de stad en zijn schilder. Award ontwikkelde daarnaast een El Bosco 500 promotielijn voor bedrijven, restaurants, hotels, winkels en musea. ElBosco

FlevoKans

Case
Provincie Flevoland verleende de opdracht voor een project waarmee meer docenten in de provincie komen wonen en werken.
Oplossing
Award Communications ontwikkelde een communicatiemix met onder andere een Kansen Krant, Kennismakingsdag bij scholen, een kaartenreeks en een advertentielijn. Het resultaat: een goed bezochte kennismakingsdag en veel belangstelling van docenten uit de Randstad die rustiger en goedkoper willen wonen in Flevoland. flevo-kans-1