MOGELIJKMAKERS

Iedere verandering kent voorlopers en achterblijvers. Het team van Award Communications formeert daarom een klantteam ‘mogelijkmakers’. De mogelijkmakers worden door ons gefaciliteerd en ondersteund bij het implementeren van de gekozen strategie. Deze aanpak zorgt voor draagvlak en een vlotte introductie.